Patronką wyścigu kolarskiego dla pań jest Królewna Anna Wazówna (1568-1625) – starościna brodnicka i golubska, szwedzka królewna, siostra króla Polski Zygmunta III Wazy, prekursorka współczesnego ziołolecznictwa, która zamieszkiwała w górującym nad Golubiem-Dobrzyniem zamku.

Inicjatorem wyścigu jest trener kolarski i wychowawca Marian Krych, związany z Toruńskim Klubem Kolarskim Pacific oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Sokół” Wielkie Rychnowo. We współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Burmistrzem Golubia-Dobrzynia oraz Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń w 2020 roku odbyła się pierwsza edycja tej międzynarodowej imprezy dla ścigających się na szosie kobiet. Organizatorem wyścigu jest Toruński Klub Kolarski PACIFIC.